1. Đơn đặt hàng

– Quý khách lựa chọn Sản phẩm phù hợp với nhu cầu
– Quý khách liên hệ tới Đúng Laptop (qua: Zalo, Fanpage. Hotline..)
– Cung cấp đầy đủ và chính xác thông tin giao hàng.
– Quý khách vui lòng kiểm tra kỹ mọi thông tin liên quan đến Đơn đặt hàng trước khi Thanh toán. Sau khi thanh toán thành công, – Việc xác nhận đơn đặt hàng qua tin nhắn/email  được xem là một đề nghị giao kết hợp đồng mua bán Sản phẩm của Quý khách theo Chính sách chung này.

2. Xác nhận đơn hàng

– Sau khi đặt hàng thành công, Quý khách sẽ nhận được thông báo xác nhận đơn hàng từ Đúng Laptop đã kèm theo số tham chiếu Đơn đặt hàng và chi tiết về Sản phẩm mà Quý khách đã đặt.
– Trường hợp một đơn hàng có nhiều sản phẩm sau khi đã hoàn tất việc thanh toán, nếu Quý khách muốn hủy một sản phẩm trong đơn hàng hoặc muốn đổi một sản phẩm khác, vui lòng liên hệ trực tiếp với nhân viên tư vấn bán hàng.
– Sau khi Đúng Laptop lên mã vận đơn, Quý khách sẽ không thể hủy đơn đặt hàng.
– Thông báo xác nhận đơn hàng được gửi cho Quý khách được xem là lời chấp nhận giao kết Hợp đồng mua bán Sản phẩm với Quý khách từ Đúng Laptop. Khi đó, Hợp đồng mua bán giữa Quý khách và Đúng Laptop chính thức được xác lập theo các điều khoản và điều kiện quy định tại Chính sách chung này.

3. Kiểm tra tình trạng đơn hàng

Quý khách có thể kiểm tra đơn đặt hàng bằng 02 cách
– Gọi điện trực tiếp: Khách hàng tới số Hotline được cung cấp trong đơn hàng, Đọc số điện thoại hoặc mã đơn hàng yêu cầu nhân viên kiểm tra
– Tra cứu Mã vẫn đơn trên thông tin Biên lai vận chuyển đã gửi cho Quý khách

4. Hủy đơn hàng

– Quý khách chỉ có thể hủy đơn hàng trước khi vận đơn được tạo
– Cách thức hủy: Liên hệ trực tiếp với nhân viên tư vấn bán hàng
– Quý khách sẽ nhận được tin nhắn/email thông báo hủy đơn hàng cho các đơn hảng được hủy bỏ thành công.

5. Hoàn tiền

– Quý khách sẽ được hoàn trả toàn bộ khoản thanh toán/đặt cọc cho đơn hàng được hủy bỏ thành công bởi Quý khách hoặc Đúng Laptop
– Thời gian hoàn tiền (tính từ thời điểm Quý khách nhận được  tin nhắn/ email xác nhận hoàn tiền):
+ Đối với thẻ thanh toán thẻ ATM, phương thức QRcode: trong vòng 15 ngày làm việc.
+ Đối với thẻ quốc tế: trong kỳ sao kê gần nhất nhưng tối đa là 45 ngày (tùy loại thẻ và ngân hàng phát hành)
+ Đối với hình thức Thanh toán tiền mặt hoặc chuyển khoản: trong vòng 3 ngày làm việc
– Việc hủy đơn hàng có sử dụng dịch vụ trả góp có thể phát sinh phí chuyển đổi trả góp cho Quý khách, tương đương 3% giá trị đơn hàng trả góp, tùy theo quy định của ngân hàng cho vay.

6. Từ chối hoặc bảo lưu

Chúng tôi có có quyền từ chối hoặc bảo lưu Đơn đặt hàng của Quý khách khi có căn cứ rõ ràng xác định rằng Quý khách không đảm bảo được các cam kết quy định tại Chính sách chung này.